niedziela, 30 maja 2010

Z pnia kiełkuje nowy pęd... FONS ET CULMEN – nowa gałąź naszej działalności

          Do tej pory w ramach Projektu Muzyczno-Liturgicznego „Wschód-Zachód” realizowaliśmy nasze autorskie pomysły w dwóch dziedzinach: cyklu nabożeństw oprawianych tematycznymi śpiewami z zakresu dawnej muzyki religijnej oraz „Rekolekcji dla facetów” – spotkań z naukami stanowymi dla mężczyzn. W tym roku z Projektowego pnia kiełkuje trzecia gałąź, którą nazwaliśmy „Fons et culmen”.

       Słowa „Fons et culmen” pochodzą z Konstytucji o Liturgii Świętej SACROSANCTUM CONCILIUM, w której czytamy (KL 10): Attamen Liturgia est culmen ad quod actio Ecclesiae tendit et simul fons unde omnis eius virtus emanat (Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc). Formuła „Fons et culmen” (źródło i szczyt) najlepiej więc oddaje istotę Liturgii Świętej. Albowiem cel każdej celebracji liturgicznej jest dwojaki. Oddajemy w niej chwałę Bogu, a ponieważ czynimy to w sposób najdoskonalszy, uczestnicząc w ten sposób w zapowiedzi Niebieskiego Jeruzalem, staje się to szczytem naszej modlitwy. Z drugiej strony uczestnicząc w świętych obrzędach uświęcamy się sami, a więc są one dla nas źródłem uświęcenia. Dlatego też słowa „Fons et culmen”, zwięźle oddające zadania wiernych uczestniczących w Bezkrwawej Ofierze, obraliśmy jako hasło przewodnie dla Mszy świętych sprawowanych w wyjątkowych okazjach, do których pragniemy przygotowywać oprawę muzyczną, bazując na szlachetnych i uświęconych modlitwą wielu pokoleń pieśniach.

          Cykl „Fons et culmen” rozpoczęliśmy 15. maja 2010 roku, przygotowując i wykonując oprawę muzyczną Mszy św. ślubnej w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Przelewicach (arch. szczecińsko-kamieńska). Było to niejako wydarzenie „wewnątrzprojektowe”, albowiem uczestniczyliśmy w radości zawarcia związku małżeńskiego osób zaangażowanych w działania naszego Projektu. Tym większa nasza radość, że tym wydarzeniem otworzyliśmy nowe pole naszej działalności. W tym roku planujemy przygotować jeszcze dwie Msze św. z tego cyklu – jedną jako Mszę św. Prymicyjną, drugą podczas konsekracji kościoła św. Klary przy klasztorze Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji (obydwie w Hajnówce, diec. drohiczyńska).

Brak komentarzy: