środa, 16 czerwca 2010

Fons et culmen: Missa Novella ks. Karola Biegluka. Napisy końcowe.

Niezrównanym programem i mówcą dla chrześcijanina
jest dramat Kalwarii i kapłan Jezusa Chrystusa.
Dom Lambert Beauduin, „Modlitwa Kościoła”, AD 1914

      Dramat Kalwarii, jaki rozegrał się po raz pierwszy przez namaszczone kapłańskie ręce ks. Karola Biegluka, był przede wszystkim wyjątkowy z racji na ogrom cudu przemiany Świętych Darów. Bez wątpienia był on równocześnie ogromnym przeżyciem dla samego księdza Prymicjanta, a także dla wszystkich zgromadzonych. Wszyscy widzieliśmy drżące ręce, gdy ks. Prymicjant odkładał na patenę Świętą Hostię po jej okazaniu. „Uderzyła mnie myśl, że mam w rękach Boga i ręce zaczęły mi się trząść” – wspomina teraz ks. neoprezbiter. Świadomość kapłana zaangażowanego w Święte Czynności z pewnością przemówiła mocniej do wszystkich zebranych niż wszelkie komentarze, wprowadzenia, wyjaśnienia i inne słowa dodane, które nieraz słyszymy z prezbiterium. Prawdziwie to przez tego kapłana i ten realny dramat Kalwarii mówił do nas Jezus Chrystus.
      Ponieważ ryt łaciński jest rytem śpiewanym, dramatowi Kalwarii towarzyszyły pieśni. Zdecydowaliśmy się wykonać następujące:

części stałe z cyklu Mszy XI Orbis Factor („Stworzyciel świata”). Poszczególne elementy tego cyklu datowane są na okres od X (Gloria) do XVI (Kyrie, wersja B) wieku, muzycznie nawiązują do hymnu „Orbis factor, Rex aeternae eleison” („Stworzycielu świata, wiekuisty Królu, zmiłuj się”). Cykl przeznaczony jest na niedziele II klasy (w zreformowanym kalendarzu liturgicznym na niedziele w ciągu roku).

Introibo ad altare Dei – psalm XLII z antyfoną „Introibo ad altare Dei, sumam Christum: qui renovat juventutem meam” (“Przystąpię do ołtarza Bożego, przyjąć Chrystusa, który rozwesela młodość moją”) w liturgii tradycyjnej pełni funkcję modlitwy u stóp ołtarza. My wykorzystaliśmy go podczas procesyjnego wprowadzenia księdza Prymicjanta do świątyni.

Liturgia Słowa Bożego – czytanie z Proroka, Epistoła oraz Ewangelia zostały uroczyście zaśpiewane. Współczesną melodię aklamacji „Alleluia” połączyliśmy z jubilacyjną melodią wersetu w drugim tonie.

Modlitwa Wiernych – melodia odpowiedzi „Kyrie eleison” inspirowana była „Ektenią Żarliwego Błagania”, która w Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma występuje zaraz po homilii.

Duch Pański nade mną oraz Tylko w Bogu – dwie pieśni autorstwa Dawida Kusza OP, inspirowane kompozycjami barokowymi.

U drzwi Twoich – tradycyjna pieśń eucharystyczna (źródło: Śpiewnik Kościelny czyli Pieśni Nabożne z Melodyjami w Kościele Katolickim Używane a dla Wygody Kościołów Parafijalnych przez X. M. M. Mioduszewskiego Zgrom. XX. Miss. Zebrane, Kraków, w drukarni Stanisława Gieszkowskiego. 1838) we współczesnej harmonizacja Jacka Sykulskiego.

Kantyk trzech młodzieńców – wybór pierwszego śpiewu podczas Błogosławieństwa Prymicyjnego był uzasadniony. Mszał Rzymski (wyd. 1962 r.) po obrzędach Mszy św. zamieszcza „Gratiarum actio post Missam” („Akty dziękczynienia po Mszy św.”). Jedna z dwunastu formuł do wyboru zawiera: „Kantyk trzech młodzieńców” (Dn 3, 57-88.56) i psalm 150 wraz z antyfoną, versiculusem i oracją. Za ich odmówienie przysługiwał ongiś odpust cząstkowy.

Ps XXIV: I ziemia, i cokolwiek – w opracowaniu dwugłosowym przez anonima podpisującego się inicjałami I.R. Źródło: Pieśni co przednieysze z Kancyonała wielkiego Torunskiego wybrane a w tey ninieyszej formie dla nabożeństwa y zboru Krześcijańskiemu ku potrzebie wydane. Tym są przydane 33 Psalmy Jana Kochanowskiego i zwyczainemi tego mieysca notami wydrukowane w Brzegu u Krysztofa Tszorna Roku Pańskiego 1670.

Ave vera virginitas - utwór ten stanowi fragment motetu „Ave Maria… Virgo serena”, skomponowanego w Mediolanie w 1484/85 roku przez Josquina des Prez, pierwszego mistrza renesansowej polifonii wokalnej.

Ps CXVIII: Chwalcie Pana prze dobroć Jego niewymowną – źródło: „Melodiæ na Psałterz Polski przez Mikolaia Gomółke uczynione, przekładania Jana Kochanowskiego, drukarnia Łazarza Andrysowicza w Krakowie, 1580 r.”

Jeszcze raz ogromne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia „Fons et culmen: Missa Novella ks. Karola Biegluka”:

SOPRANY
Magdalena Chomać
Ewelina Wawrzyniak
Agnieszka Skórzewska

ALTY
Anna Bosiacka
Elżbieta Krytkowska

TENORY
Łukasz Krytkowski
al. Błażej Samociuk

BASY
Karol Jankowski
Krzysztof Hubert Olszyński

WODZIREJKI BIESIADY
Anna Bosiacka
Magdalena Chomać

PRZYGOTOWANIE PANTOMIMY
Anna Bosiacka
Katarzyna Łuszczyńska
Wojciech Łuszczyński
al. Błażej Samociuk
Ewelina Wawrzyniak

KUCHNIA
Jadwiga Olszyńska

Bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniach również mniszkom Klaryskom od Wieczystej Adoracji oraz ks. prof. Jarosławowi Kuźmickiemu.

Gorące Bóg zapłać należy się również naszemu sponsorowi, firmie CDM Okna i Drzwi, za bezpłatny druk i oprawę nut i innych materiałów.

Brak komentarzy: