środa, 2 lutego 2011

Święto Oczyszczenia NMP/Ofiarowania Pańskiego          Dziś mija 40 dni od dnia Narodzenia Pańskiego. Według Prawa Mojżeszowego 40 dni po porodzie to czas oczyszczenia niewiasty. Po tym okresie mogła ona znów nawiedzić świątynię. A ponieważ każdy pierworodny miał być ofiarowany w świątyni Panu, Maryja przybywa do tego świętego miejsca wraz z mężem i Synem.

     Święto Oczyszczenia NMP (w formie zwyczajnej rytu rzymskiego zwane świętem Ofiarowania Pańskiego) to jedna z najstarszych uroczystości Najświętszej Maryi Panny. Jeszcze w VII wieku w liturgii rzymskiej zajmowała drugie miejsce po Wniebowzięciu. W liturgii tego dnia przewidziana jest procesja z gromnicą, która symbolizuje Chrystusa – Światło na oświecenie pogan (Łk 2, 32).

        Święto Oczyszczenia NMP jest ostatnim świętem z cyklu świąt związanych z Narodzeniem Pańskim. Zgodnie z przywilejem nadanym Kościołowi w Polsce, naród nasz ma prawo śpiewać pieśni bożonarodzeniowe właśnie do tego dnia (w Kościele Powszechnym do końca obchodów Oktawy Uroczystości Objawienia Pańskiego – w formie nadzwyczajnej lub do Niedzieli Chrztu Pańskiego – w formie zwyczajnej).

       W naszym projektowym repertuarze znajduje się specjalna pieśń na tę okazję – „Już cię żegnamy, o rozkoszne dziecię” (opatrzona podtytułem „Pieśń Pana Jezusowe dzieciństwo kołysając, pożegnając ji, Matuchnie się polecić jego”). Jest to anonimowa kompozycja pochodząca z Kancjonału Biblioteki Czartoryskich (1551). Występuje również w kancjonałach staniąteckich (z 1586 r. i 1700 r.). Kolęda ta była niezwykle popularna, zwłaszcza w zakonach żeńskich. Śpiewano ją szczególnie podczas rozbierania szopki na zakończenie kolędowania, wieczorem drugiego lutego.

          Od 1997 roku 2 lutego Kościół obchodzi również ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego.

Brak komentarzy: