czwartek, 11 marca 2010

Zapraszamy na kolejne Via Crucis


W Polsce, jak w żadnym innym miejscu na świecie, rozwinęła się bogata tradycja wspominania ofiarnej męki Chrystusa, do której należą Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa oraz pieśni pasyjne.

Przy wykorzystaniu muzyki jako środka, który nie wymaga rozumu, by trafić do serca, odbywała się ewangelizacja wiernych. Muzyka ta głosiła i głosi nadal prawdy uniwersalne, a aktualność nie przemija. Dlatego też dawne pieśni naszych ojców ożyją na nowo, wypełniając swoją średniowieczną treścią wyjątkową Drogę Krzyżową.
Projekt Muzyczno-Liturgiczny „Wschód-Zachód” to grupa fascynatów dawnej muzyki religijnej, skupiająca ludzi z całego kraju – od jego wschodniej granicy po zachodnią.  W ramach Projektu realizują oni autorskie programy mające na celu stworzenie okazji do modlitwy pieśniami naszych ojców, które z biegiem czasu uległy zapomnieniu. W Wielkim Poście po raz kolejny poprowadzą śpiew podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej, której tło rozważań Męki Pańskiej będą stanowiły najstarsze zachowane polskie teksty pasyjne z XV i XVI wieku.

Najstarsze polskie godzinki o Męce Pańskiej, perła polskiej renesansowej pieśni pasyjnej „Krzyżu Święty i Chwalebny”, trzecia część „Bogurodzicy” – pieśni tak piękne w treści i melodii, a jednak zapomniane, ożyją na nowo, tworząc wyjątkową okazję do kontemplacji tego wszystkiego, co „Jezus, miłościwy Pan, za nas skromnie cirpiał".
 
Nabożeństwo odbędzie się w sobotę, 13 marca, o godzinie 19.00, w kościele księży Pallotynów p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Serdecznie zapraszamy!

Brak komentarzy: